wat we doen

Voor de leden organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, diverse workshops en trainingen.  Hierbij ligt de focus op inspiratie en het stimuleren van onderlinge samenwerking, netwerken, het delen van kennis en kunde en gezamenlijke ontplooiing van activiteiten.  Deelname aan a4works zorgt ervoor dat je samen staat!

Een mooi voorbeeld van onderlinge samenwerking is het project voor werkzoekenden onder de naam ‘Pilot 200’.  Een aantal leden voert dit project uit waarbij producten en diensten van de leden ingezet worden. Zo staan er momenteel nog een drietal andere projecten op stapel.  Zoek voor meer informatie hierover onder het item ‘Projecten’.

Er wordt gewerkt aan het smeden van verbindingen en toekomstige samenwerking waaronder de binding met bijvoorbeeld Open Coffee Maastricht, ZZP Fabriek Maastricht en Maastricht Business Plaza.

Ook is a4works betrokken bij de organisatie van een prijzenfestival geïnitieerd door de Provincie Limburg.  De bedoeling is dat middels een wedstrijd geïnteresseerde 45-plus werkzoekenden een plan indienen waarvan zij denken dat het een aantoonbare toegevoegde waarde heeft voor kansen op de arbeidsmarkt. De winnaars mogen hun plan, onder begeleiding van een professional, in de praktijk uit gaan voeren.

Voor de werkzoekenden is de weg naar werk belangrijk en elke opstap hier naar toe helpt. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijke vormen van vrijwilligerswerk en naar de mogelijkheid van leer- en werkervaringsplekken bij diverse maatschappelijke organisaties.

Direct contact