De kloof dichten en Samen Meedoen in Limburg

Het project ‘Samen Meedoen’ is van start gegaan. Een groep vrouwelijke statushouders, samengesteld door Gemeente Voerendaal, werkt tien weken lang intensief aan de Nederlandse spreektaal en actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij. “We dichten de kloof tussen inburgerings- en taalcursus en de maatschappij. Die kloof is nog zo ontzettend groot”, vertelt projectbegeleider Monique van Erve.

Een groep van vijftien vrouwelijke statushouders komt tien weken lang, twee keer per week bij elkaar. Ze spreken de (spreek)taal nog niet goed genoeg, worden niet begrepen en voelen zich niet betrokken in de maatschappij. Tijd om daar iets aan te doen, vonden a4works, ISD Kompas, Provincie Limburg en Gemeente Voerendaal. “Door samen oog te hebben voor aspecten vanuit de Positieve Gezondheid en hier aan te werken, streven we naar meer geluk en zelfredzaamheid”, legt Van Erve uit. Samen met een aantal vrijwilligers en de statushouders, gaat zij voor het project ‘Samen Meedoen’ wekelijks Nederlandstalige groepsgesprekken aan en hebben ze het samen over de Nederlandse cultuur, om zo meer verbinding te vinden. Diezelfde week volgt een workshop over hetzelfde onderwerp, gegeven door een professional of vrijwilliger van de Gemeente Voerendaal.

Een zeer integraal project


De onderwerpen zijn gerelateerd aan de thema’s van de Positieve Gezondheid (lichaamsfunctie, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren) en zijn relevant in het dagelijkse leven. Elke week staat in het teken van een ander thema. Neem bijvoorbeeld gezonde voeding. Samen met de vrijwilligers, gaan de vrouwen met elkaar in gesprek over wat gezonde voeding is. Ook krijgen ze allen €5 en gaan ze samen naar de supermarkt, om gezonde voeding in te slaan en zich daar verstaanbaar te maken. Een dag later volgt een workshop van een voedingsconsulente. Ook kun je denken aan verkeersgesprekken (gevolgd door een workshop fietsen), gesprekken over de rol van de vrouw in de maatschappij (gevolgd door een workshop Tai Chi) en gesprekken over de natuur (met als activiteit een kruidenwandeling). Van Erve: “Bijzonder is dat buurtbewoners met specifieke kennis en vaardigheden betrokken worden bij het project. Zo wordt zoveel mogelijk de gehele gemeente betrokken bij het integrale project. Het draait dan ook om verbinding met elkaar en de maatschappij.”

De grote kloof


Dat de kloof tussen de groep vrouwelijke statushouders en de Nederlandse cultuur en maatschappij nog groot is, dat merkt Van Erve enorm. Deze ‘ontzettend grote kloof’ proberen de samenwerkende partijen dan ook te dichten. “Er wordt gedacht dat ze zichzelf wel kunnen redden na de inburgeringscursus en na wat taallessen, maar het tegendeel is waar. Ze vallen in een zwart gat. Hun man is aan het werk, de kinderen naar school. Ze zitten vaak alleen thuis en hebben nauwelijks contact met iemand buiten het gezin.” Van Erve vertelt dat er binnen de groep vrouwen in het project grote verschillen zijn: de een spreek de Nederlandse taal erg goed, terwijl de ander lastig uit haar woorden komt. “Maar ook als ze de taal wél goed spreken, worden ze niet betrokken in de Nederlandse samenleving. Zijn ze onder de mensen, bijvoorbeeld als ze hun kinderen naar school brengen, dan wordt er vaak niet tegen ze gepraat.” Het project gaat dus niet om het leren van woorden en de taal, maar echt om de spreektaal. Het gaat erom om verbinding te vinden met de omgeving. Om nog meer te leren over de Nederlandse cultuur. Zo leren ze beter gesprekken voeren, wat de gebruiken zijn in ons land en wordt het steeds gemakkelijker onder de mensen te komen.

De kloof tussen statushouders
en Nederland is nog zó groot!

Cultuurverschillen

Tijdens het traject wordt de rol van de vrouw onder de loep genomen. “We maken ze bewust en we maken onderwerpen bespreekbaar. Om maar een voorbeeld te noemen: één vrouw had een baantje aangeboden gekregen. Ze bedankte vriendelijk, omdat ze dan drie kilometer moest fietsen. Zo ver, en dat door die kou. Ze hebben nog geen idee wat realistisch is in Nederland. Waar zij vandaan komt, daar zou je dat inderdaad niet doen.” Een ander voorbeeld: aan het einde van het ‘gezonde voeding’ gesprek, werd de vraag gesteld: ‘wat eten we vanavond?’ Alle dames wisten precies wat ze gingen bereiden. Van Erve: “Toen een aanwezige coach zei dat ze vanavond niet thuis was en haar man zelf maar iets moest bereiden. En toen ik zei dat ook mijn man zelf iets moest halen, omdat ik tot laat aan het werk was, vielen hun monden open van verbazing. Je merkt zo duidelijk dat we in twee werelden leven.” Wat Van Erve ook merkt, is dat een enkeling van de vrouwen niet gewend is iets tegen de zin in te doen. Laatst gingen ze bijvoorbeeld schilderen, waar één deelnemer niet veel in zag. Ze vroeg of er een andere activiteit bedacht kon worden. “Maar dit is Nederland, en in Nederland is het normaal of af en toe iets tegen de zin in te doen. Dat besef geven we ze mee. Achteraf kwam ze zelfs bedanken, omdat ze het zo leuk had gevonden.” Doordat ze uit een heel andere cultuur komen, is het lastig deel te nemen aan de Nederlandse. De vrouwen durven niet en komen niet verder. Ze leven voor hun man en kinderen; niet voor zichzelf. “In dit project hebben ze per week een paar uur de tijd om eens lekker alleen aan zichtzelf te denken en helemaal tot rust te komen. En misschien dat er onderling vriendschappen opbloeien”, aldus van Erve.

Vanuit de behoefte

Het programma wordt samengesteld en uitgevoerd door de organisaties a4works en ISD Kompas. Met als motto ´Samen maken we werkend Limburg beter´ streeft a4works vanuit de Positieve Gezondheid naar gezonde en vitale mensen in de samenleving, om zo de Limburgse economie te bevorderen. Ze zetten zich actief in voor mensen die opzoek zijn naar (betaald) werk.
Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas helpt inwoners van Limburgse gemeenten die (tijdelijk) geen inkomen hebben. Samen zoeken ze naar kansen en mogelijkheden die de regionale arbeidsmarkt biedt. Werken staat hierbij voorop, ook als een werkzoekende beperkt inzetbaar is.

Het ‘Samen Meedoen’ project kwam tot stand vanuit de behoefte van de statushouders. Uit een eerder project van a4works bleek dat de verbinding met deze doelgroep lastig was. Na het voeren van uitvoerige gesprekken, bleek de behoefte om de kloof te dichten groot. De vrouwen zochten een manier om mee te doen, vandaar het initiatief Samen Meedoen. Er wordt gestreefd naar meer geluk en zelfredzaamheid. Ook naar het vinden van onderlinge verbinding, verbinding met de Nederlandse samenleving en natuurlijk de gemeente waarin ze wonen. Het samen meedoen in de Nederlandse samenleving en het creëren van een gezonde maatschappij.

Lees over hoe een dag van het Samen Meedoen Project eruit ziet!