Projecten

Lees meer over de projecten die a4works heeft lopen of al heeft afgerond. Allemaal ontstaan vanuit de behoefte van de Limburgse samenleving.

Samen Meedoen

Gericht op statushouders die nog niet voldoende (kunnen) deelnemen aan de Limburgse maatschappij. Dit onder andere vanwege het niet voldoende beheersen van de spreektaal en de onvoldoende kennis over de Nederlandse cultuur. Het project Samen Meedoen vergroot de zelfredzaamheid van statushouders in de Limburgse samenleving en richting de arbeidsmarkt. Spreektaal is de verbindende factor bij de vele praktijkgerichte trainingen met onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.”

Lees meer | Video

Klaar voor Werk

Voor wie graag de stap richting de arbeidsmarkt wil zetten, maar hier nog de nodige begeleiding bij kan gebruiken. a4works helpt uit te vinden wat iemands krachten zijn, wat iemand energie geeft en helpt deze persoon de best mogelijke versie van zichzelf te worden, geheel volgens de richtlijnen van de Positieve Gezondheid. Zodra deze fase doorlopen is, wordt samen gekeken naar welke bedrijven en functies bij deze persoon passen en of er eventueel nog een ervaringsplek nodig is om hier te komen. Na afloop van dit project zal de desbetreffende persoon vol goede moed en frisse energie de arbeidsmarkt betreden. ”

Lees meer

UWV Sociaal Medische Zaken

Een betekenisvol, gelukkig en vitaal leven. Dat gun je iedereen!
In samenwerking met UWV is a4works een project gestart voor zieke werkzoekenden. Zij krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan Positieve Gezondheid workshops en/of krijgen 1 op 1 coaching. Samen wordt onderzocht wat iemand energie geeft, in plaats van kost. Waar de krachten liggen, en hoe deze het beste ingezet kunnen worden (privé of werkgerelateerd). De vergaarde zelfkennis legt een goede basis voor de zoektocht naar een baan. Een baan die wél aansluit op de kennis, wensen en drijfveren van de desbetreffende persoon.

Lees meer

Benieuwd wat wij nog meer voor je kunnen betekenen?

Bewegen

Het Bewegen project: een project van 10 weken in samenwerking met ISD Kompas (Sociale Dienst Simpelveld, Nuth, Voerendaal). Het is bedoeld voor iedereen die graag wil werken aan zijn of haar fysieke vitaliteit en lichamelijke gesteldheid. Een gezonde levensstijl met voldoende beweging, zorgt voor het vrijkomen van endorfine: een stofje dat voor rustgevende en gelukkige gevoelens zorgt. Gedurende het gehele project, vol bootcamps en trainingsdagen, aangepast op persoonlijke doelstellingen, wordt gewerkt aan de vitaliteit en gezondheid en wordt gestreefd naar het zo goed mogelijk in je vel zitten. Wie gezond is en zich goed voelt, zal ongetwijfeld beter presteren op de werkvloer.

Maatwerk Coaching

Een hoop ervaren coaches van a4works staan klaar om intensieve coaching en begeleiding te geven, waarbij de hulpvraag van de kandidaat altijd centraal staat. Dit kan zijn op het gebied van financiën, scholing, mantelzorg, gezondheid (emotioneel en fysiek).

Stip op de horizon

Een samenwerking met ISD-Kompas en ondersteund door provincie Limburg, met als doel de Positieve Gezondheid van de Limburgse werkzoekenden te bevorderen, zodat deze meer in hun kracht staan, veerkrachtiger zijn bij tegenslagen en meer welbevinden en vitaliteit ervaren.

45 Plus aan de slag

Met dit project heeft a4works een verfrissend vernieuwend concept uitgewerkt om kandidaten te ondersteunen en te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe job. Expertises van alle aangesloten leden worden ingezet om te komen tot een optimaal resultaat. Het doel is de kansen naar betaald werk te vergroten en daardoor een succesvolle plaatsing mogelijk te maken bij werkgevers.

Video

Roaring Fifties

Door het oprichten van de coöperatie Roaring Fifties onder supervisie van a4works gaan werkzoekende 50-plussers hun eigen werk en opdrachten regelen. Het betreft een samenwerking met diverse externe partijen. Denk bij dit project ook aan training op het gebied van als Soft Skills, ePortfolio gebruik en de inzet van een begeleidings- en opleidingsprogramma voor organisaties die de positie van hun medewerkers op de arbeidsmarkt willen helpen verbeteren.

Middels marktonderzoek wordt de latente werkgelegenheid zichtbaar gemaakt bij het MKB en de grotere gestuurde organisaties en zullen ze samen met de opdrachtgevers overleggen wat de meest flexibele en efficiënte wijze is om het werk door ervaren en competente 50-plussers te laten uitvoeren.

Vinden en Verbinden

Dit tweejarig project startte in 2016 met als doel om als faciliterende coöperatie de leden en doelgroepleden te ondersteunen, te verbinden en te stimuleren in de onderlinge samenwerking. Het bestond uit diverse activiteiten waaronder speciale events, workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten.

Hierbij valt onder andere  te denken aan de inspiratieshows van George Parker, een Vacaturecafé, een Crossborder Business event, Best Escape room event, MyDrives workshops, ePortfolio trainingen.

Een groot onderdeel vormde het zogenoemde Pilot200-project. Dit was een subproject van de leden om door samenwerking meerwaarde te creëren voor zowel leden en de doelgroep niet-werkende 45-plussers. A4works faciliteerde en coördineerde het project.

De projecten van a4works worden op maat samengesteld. Neem vooral contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!