Projecten

Projecten

Lopende Projecten

 

Project 'Stip op de horizon' - Gezonde en vitale werkzoekenden

Dit project heeft als doel de positieve gezondheid van de Limburgse werkzoekenden te  bevorderen, zodat deze meer in hun kracht staan, veerkrachtiger zijn bij tegenslagen en meer welbevinden en vitaliteit ervaren.

Het betreft een samenwerking tussen ISD-Kompas (Sociale dienst Simpelveld, Voerendaal en Nuth) en a4works. Wij zijn als partner eindverantwoordelijk voor de praktijktoepassing en uitvoering. Gezamenlijk zorgen we voor de  te benaderen doelgroep, trainers, coaches, programma’s en mogelijk te benaderen werkgevers. Dit project wordt mede ondersteund door de provincie Limburg.

Momenteel loopt er een traject met 25 kandidaten tot het eind van het jaar. In 2019 starten we weer met nieuwe kandidaten. Meer weten?

 

Project 45 Plus Challenge

Dit project heeft als doel 45 plussers die geen werk hebben maar wel een goed idee om werkzoekenden weer aan een baan te helpen, te begeleiden om dit idee  verder vorm te geven zodat het gepresenteerd kan worden. Een jury heeft tijdens het Limburg Unlimited event in het MECC, de beste ideeën beoordeeld. Momenteel worden de winnaars verder begeleid in de realisatie ervan.

 

Afgelopen projecten

 

Project Vinden & Verbinden

Dit tweejarig project is gestart in 2016 met als doel om als faciliterende coöperatie de leden en doelgroepleden te ondersteunen, te verbinden en te stimuleren in de onderlinge samenwerking. Het bestond uit diverse activiteiten waaronder speciale events, workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten.

Hierbij valt onder andere  te denken aan de inspiratieshows van George Parker, een Vacaturecafé, een Crossborder Business event, Best Escape room event, MyDrives workshops, ePortfolio trainingen.

Een groot onderdeel vormde het zogenoemde Pilot200-project. Dit was een subproject van de leden om door samenwerking meerwaarde te creëren voor zowel leden en de doelgroep niet-werkende 45-plussers. A4works faciliteerde en coördineerde het project.

videobg

Diensten en producten werden door de leden ter beschikking gesteld om uiteindelijk de werkzoekende 45-plusser beter en krachtiger te laten excelleren en zo zijn kansen op werk sterk te vergroten. Bekijk de testimonials van een aantal deelnemers aan deze Pilot200.

 

Mogelijke komende projecten

 

Project ‘Roaring Fifties’

Door het oprichten van de coöperatie Roaring Fifties onder supervisie van a4works gaan werkzoekende 50-plussers hun eigen werk en opdrachten regelen. Het betreft een samenwerking met diverse externe partijen. Denk bij dit project ook aan training op het gebied van als Soft Skills, ePortfolio gebruik en de inzet van een begeleidings- en opleidingsprogramma voor organisaties die de positie van hun medewerkers op de arbeidsmarkt willen helpen verbeteren.

Middels marktonderzoek wordt de latente werkgelegenheid zichtbaar gemaakt bij het MKB en de grotere gestuurde organisaties en zullen ze samen met de opdrachtgevers overleggen wat de meest flexibele en efficiënte wijze is om het werk door ervaren en competente 50-plussers te laten uitvoeren.

 

Project ‘45-plus aan de slag’

Met dit project heeft a4works een verfrissend vernieuwend concept uitgewerkt om kandidaten te ondersteunen en te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe job. Expertises van alle aangesloten leden worden ingezet om te komen tot een optimaal resultaat. Het doel is de kansen naar betaald werk te vergroten en daardoor een succesvolle plaatsing mogelijk te maken bij werkgevers.