Theo Remans

Wie ben ik?

Ik heb de afgelopen 2,5 jaar gewerkt als arbeidscoach bij VW Zuid-Nederland, afdeling arbeidsparticipatie Maastricht-Heuvelland. Hierbij heb ik veel praktijkervaring kunnen opdoen in het coachen van cliënten met uiteenlopende achtergronden en loopbaanvragen inzake opleiding, scholing, participatie, arbeid en inkomen in het kader van de Participatiewet. Ik heb spreekuren gedraaid in de gemeente Maastricht en de gemeente Valkenburg. Verder ben ik cofounder en bestuurslid van de Stichting Energiek aan het Werk (2014). De stichting is opgericht met het doel werkzoekenden 45+ te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Dit door middel van het organiseren en faciliteren van netwerkgroepen voor werkzoekenden 45+,  de organisatie van MKB Vacaturecafe’s en arbeidsmarktevents in Zuid, Midden en Noord Limburg in samenwerking met de partners UWV, Provincie Limburg, Coöperatie A4Works en MKB Limburg. Als ervaringsdeskundige ben ik bekend met de re-integratietrajecten Fit naar werk en Werkfit van het UWV.

Waar sta ik voor?

Ik heb hart voor het coachen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Mijn passie is mensen te helpen groeien in wie ze zijn, wat ze kunnen en willen doen. Ik wil een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen met plezier en passie hun leven en werk kunnen doen op basis van hun unieke talenten en kwaliteiten. Persoonlijke aandacht en maatwerk leveren staan daarbij hoog in het vaandel: samen met de client op weg, ik als coach ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces, de client is verantwoordelijk voor het resultaat. Het aangeboden coaching traject is een persoonlijk proces van bewustwording en inzichtverhoging. Ik inspireer, motiveer en ondersteun cliënten om gericht actief met hun vragen en problemen aan de slag te gaan. Met de nieuw verworven inzichten kunnen cliënten oplossingen gaan zien die er aanvankelijk niet leken te zijn.

Theo Remans

Theo Remans

Bezoek mijn
Website