Aansluiting op de arbeidsmarkt

Focus op kwaliteiten

Iedereen heeft kwaliteiten, krachten en competenties. Niet iedereen weet deze op de juiste manier in te zetten. Sterker nog: veel mensen zijn zich niet bewust van hun eigen kunnen. Het is dan ook lastig de juiste match met een bedrijf te maken.

Door te ontdekken waar de eigen kwaliteiten liggen, stimuleer je iemand om vanuit zijn of haar kracht te gaan werken. Iemand haalt energie uit het werk, in plaats van alleen maar energie te geven.

Werkend Limburg beter maken

Wij streven ernaar werkend Limburg beter te maken. We verkleinen het gat tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Via verschillende projecten zorgen we ervoor dat werkzoekenden zichzelf (her)ontdekken en weer aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Hoe wij werken

Onze projecten worden afgestemd op de doelgroep en ingevuld aan de hand van de behoeften. Dit naar aanleiding van één op één gesprekken en het onderzoeken van de hulpvraag. De tijdsperiode van het traject wordt vooraf vastgesteld. Onderdeel van de trajecten zijn intensieve coaching, training en relevante workshops van professionals.

  • Verbinden
  • Inspireren
  • Samenwerken