Aanbodkaart

Onze projecten en trajecten worden naar aanleiding van een persoonlijk gesprek op maat samengesteld. Benieuwd wat we voor jou of voor jouw organisatie kunnen betekenen? Lees dan vooral verder. Nu reeds de PDF versie downloaden, kan natuurlijk ook.

Positief gezond op de werkvloer

Werkgevers en werknemers

Zit iemand op zijn plek? Waar loopt iemand tegenaan? Door welke mentale kwesties is iemand beperkter in het uitvoeren van werkzaamheden? Via trainingen rondom voeding, bewegen, assertiviteit, leefwijze, werkomstandigheden, ergonomie, gekoppeld aan een coaching traject, worden signalen vanuit de werknemers serieus onder de loep genomen. Na afloop van dit traject zal iemand lekkerder in zijn vel zitten, beter functioneren en de arbeidsproductiviteit stijgen.

Van werk naar werk

Werknemers op zoek naar nieuwe kansen

Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Waar loopt een potentiële werknemer tegenaan? Welke kennis en vaardigheden ontbreken en wat kan gedaan worden om deze te ontwikkelen? Via trainingen rondom loopbaanbegeleiding, mentale functies, sociale vaardigheden, functioneren, welke studiemogelijkheden, gekoppeld aan een coachingstraject, zal iemand hernieuwde energie krijgen voor een nieuwe stap, weten welke mogelijkheden er zijn en weten welke stappen hij moet zetten.

Integreren in de arbeidsmarkt

Potentiële werknemers met kleine afstand tot arbeidsmarkt

Via coachingsgesprekken wordt onderzocht waar iemand vastzit. Een op maat gemaakte invulling van het traject volgt, met diverse trainingen en coaching, om iemand naar een positiever zelfbeeld, juiste mindset en zingeving in het werk te begeleiden. Tevens wordt een groot netwerk aan mogelijke werkgeversingezet om kansen te creëren.

Contact, tools, kennis, inspiratie, bewustwording en steun.
Ik voelde me uitgedaagd uit mijn comfortzone te stappen
en heb geleerd hoe ik me meer kan profileren.

Deelnemer – Binden & Verbinden

Meerwaarde binnen privé en werk

Iedereen die meer voldoening wil halen uit dagelijkse bezigheden

Zowel de lichamelijke klachten als het fysieke welbevinden worden meegenomen. Er wordt dieper ingegaan op achterliggende mentale kwesties en inzicht geboden in aspecten die het handel en beïnvloeden. Hierdoor gaat iemand gericht aan de slag met de eigen ontwikkeling. Ervaring leert dat deelnemers aan dit traject uiteindelijk in de volle breedte beter en met meer diepgang het werk uitvoeren, waarbij een positieve mindset leidraad is.

Sociaal Maatschappelijke Participatie

Iedereen die meerwaarde zoekt rondom sociaal en maatschappelijk gedrag

Binnen dit traject wordt gezamenlijk gewerkt aan sociale en communicatieve vaardigheden,betekenisvolle relaties, sociale contacten,geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid en betekenisvol werk.

Op weg naar werk

Potentiële werknemers met grote afstand tot de arbeidsmarkt

De Positieve Gezondheid wordt actief ingezet binnen dit traject, om iemands krachten en drijfveren bovenwater te halen. Middels één op één gesprekken, zullen bepaalde aspecten vanuit de Positieve Gezondheid naar voren komen, waaraan aandacht zal worden besteed. De specifieke invulling van het traject wordt gebaseerd op die aspecten en de hulpvraag van de deelnemer.